Kontrole organów nadzorujących

Kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej odbyła się dnia 5 maja 2012 r. oraz dnia 22 sierpnia 2012 r.

Kontrola dotycząca warunków higieniczno -sanitarnych odbyła się dnia 30 sierpnia 2012 r.

Opinia Komandanta Powiatowego Straży Pożarnej w Wieliczce oraz protokół z kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce są do wglądu na życzenie Rodziców .

 

 

Udostępnij