Zapytanie ofertowena na wyłonienie Wykonawcy

I. Przedmiot zamówienia

Data wystawienia: 13.05.2014
Rodzaj zamówienia:
Modernizacja pomieszczeń żłobka (roboty zabezpieczające, wyburzeniowe, murowe, tynkowe, posadzkowe, wykończeniowe, stolarka drzwiowa).
Rozbudowa żłobka o hol wejściowy i szatnię wraz z robotami towarzyszącymi- roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty betonowe, murowe, tynkowe, roboty posadzkowe, roboty wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, roboty dociepleniowe, roboty pokrywcze, roboty ślusarskie, roboty w zakresie traktu pieszego, roboty instalacyjne CO, roboty instalacji elektrycznej.
Kryteria oceny: 50% najniższa cena, 50% termin realizacji

II. Termin lub okres wykonania zamówienia

Termin: 25.06.2014
Okres: 25.06.2014- 30.09.2014

III. Składanie ofert

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Żłobek Niepubliczny „Baby at home” , Śledziejowice 283 , 32-020 Wieliczka
Osoba do kontaktu:Agnieszka Matysiak
Telefon kontaktowy: 662 142 253
Termin składania ofert (data i godzina): 30.05.2014 15:00
Miejsce: Żłobek Niepubliczny „Baby at home” , Śledziejowice 283 , 32-020 Wieliczka
Żłobek ” Baby at home” zastrzega sobie prawo:
swobodnego wyboru oferty
przeprowadzenia dodatkowych rokowań
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij